Programy výuky

Zelený program pro jednotlivce

Intenzivní program pro začátečníky

 • intenzivní kurz (angličtiny nebo chorvatštiny) v délce 3 měsíců

 • 2 h týdně / celkem 24 hodin výuky

 • načasování každé lekce je dohodnuto s Vámi, zdůrazňuji, že důležitá je návaznost

 • online nebo při osobním setkání

 • na bezplatném úvodním pohovoru/konzultaci podrobně představím způsob realizace programu, otestuji úroveň znalostí, domluvíme se o tématech, na která se zaměříme apod.

 • rámcový plán tříměsíčního program zašlu e-mailem

 • po každé hodině zasílám e-mailem materiál k samostudiu a opakování, který je pro postup rozhodující

 • pro doplňující dotazy jsem k dispozici na e-mailu nebo telefonu mezi lekcemi

 • za 3 měsíce se domluvíte cizím jazykem, zvládnete zvolené téma a získáte základ pro další budování Vašich znalostí

Modrý program pro jednotlivce

 Lehký program pro začátečníky

 • pro všechny, kteří se raději učí pomalým tempem, jazykový kurz angličtiny nebo chorvatštiny v délce 6 měsíců

 • 1 h týdně / celkem 24 hodin výuky

 • termín každé lekce je dohodnut s Vámi

 • online nebo při osobním setkání

 • na bezplatném úvodním pohovoru/konzultaci podrobně představím způsob realizace programu, otestuji úroveň znalostí, domluvíme se o tématech, na která se zaměříme

 • rámcový plán programu Vám pošlu e-mailem

 • po každé hodině zasílám e-mailem materiál k samostudiu a opakování, který je pro postup rozhodující

 • pro doplňující dotazy jsem k dispozici na e-mailu nebo telefonu

 • za 6 měsíců se domluvíte cizím jazykem, zvládnete zvolené téma a získáte základ pro další budování Vašich znalostí


Červený program pro jednotlivce i skupiny

Rozmluvte se za 2 týdny je velmi intenzivní dvoutýdenní výuka anglického nebo chorvatského jazyka pro začátečníky

 • individuální nebo skupinová výuka

 • určena pro jednotlivce nebo male skupiny a zaměřená na zvládnutí komunikace v cizím jazyce v práci, kterou vykonáváte

 • trvání: 14 dní v řadě, každý den 1,5 hodiny (volný víkend pokud si přejete)

 • cílem je zvládnutí základů komunikace potřebné na pracovišti (obchodní ang., každodenní ang., komunikace s hosty na recepci či jiné pracovní pozice)

 • na bezplatném úvodním pohovoru/konzultaci podrobně představím program (stručně předvedu lekci, ukážu ukázku hodiny), otestuji úroveň znalostí, dohodneme se na tématech

 • rámcový plán programu posílám e-mailem

 • po každé hodině zašlu látku e-mailem (poslech/psaní/čtení/vše) - slouží k samostatnému učení a opakování, které je pro pokrok zásadní

 • pro další dotazy jsem k dispozici na telefonu nebo e-mailu

Oranžový program pro skupiny

Program přizpůsobuji tématicky a časově a sestavuji dle dohody se skupinou.

 • Programy pro školení zaměstnanců v hotelnictví a cestovním ruchu.
 • Programy tvořím dle dohody se zaměstnanci (mohou být individuální nebo skupinové a tvořím je tématicky dle potřeb a přání klientů)

V případě zájmu o kurz angličtiny nebo chorvatštiny mě kontaktujte

melitapodhola@gmail.com